متن فراخوان:

تا به امروز آنچنان که از رشته مولتی مدیا توقع می رود ، فعالیت زیادی از سوی دانشجویان  در راستای اهداف این رشته به صورت چند رسانه ای وگروهی صورت نگرفته است ، به همین جهت بر آن شدیم تا آغازگر فعالیتی باشیم با نام مولتی مگ ( Multimedia Magazine ) :
مولتی مگ عبارت است از مجله ای فیزیکی که کلمات آن انسان های واقعی هستند ؛ هیچ یک از ما توان پرداختن به کلیه مباحث موجود در رشته را به طور گسترده نداریم اما اگر تخصص خود را در غالب نشست های کوچک به جمعی دیگر از دوستانمان انتقال دهیم ، همگی دارای اطلاعاتی جامع از کلیه مباحث خواهیم بود…
مولتی مگ همچون دیگر مجلات دارای بخش های متنوعی است از جمله معرفی و ارائه آثار انیمیشن ، پوستر ، دیجیتال پینت و واقعیت مجازی و …

اولین شماره پنج شنبه همین هفته. ثبت نام شود.

پوستر شماره یک مولتی مگ:

« »