آذر, ۱۳۹۶ | مِکس آباد

بایگانی برای آذر, ۱۳۹۶


Every Night 19

 

Subject of the week: Prison

موضوع نوزدهم و این هفته: “زندان”

پ.ن بازگشت دوباره!

X Band


Bore Jix


SIGNiX


بین من و تو یک مرز است. یک دیوار. یک سیم خاردار.
بدان که زنده ام.
زنده به صدای قدم های تو…
ببین برو و فقط بیا
نقطه همین

SOLDIER X8
AshkhorLand

موضوع نوشت: کلا سرباز رابطه مستقیم و غیرمستقیم با آش داره. از آش پش پا گرفته تا آشی که هرگز تو خدمت نمیخوره ولی بهش میگن آشخور !