مهر, ۱۳۹۶ | مِکس آباد

بایگانی برای مهر, ۱۳۹۶


Every Night 18

Subject of the week: Soldier

موضوع هجدهم و این هفته: “سرباز”

نیم آ

گفتا مبارک است امین
امشب تولد است
آهی کشیدم و پایی روی زمین
گفتم معاف دار ای امیر
سخت است مرا یک شبه یکسال بزرگ شدن!
نقطه همین

Omit x

God take my hand

The Autumn

A post shared by Me+x (@mexband) on

 

می گویند پادشاه فصل‌ ها ست. اما پاییز را دوست دارم چرا که فصل تغییر است.
با مهر است مهری که زندگی می دهد.
پاییز را دوست دارم چون هوا رنگ دارد, زرد، نارنجی و سبز است.

و دوستش دارم چون جوانمردانه سرد است.

پاییز را دوست دارم

نقطه همین
.

-REFLEX-

MexBand-2017

Ragex


“خشم را فرو خور و به هنگام توانایى گذشت کن و در هنگام عصبانیت بردبار باش و در وقت چیرگى ببخشاى، تا سرانجامت نیکو باشد.”
امام علی ع_نهج البلاغه_نامه۶۹

XLand

پ.ن موزه ایران باستان

 

Seasons bird


آدم ها هم فصل دارند. اما اینکه تا چه هنگام در یک فصل بمانند به آدم ها و آدمها بستگی دارد 

نقطه همین

Xper

PERFU ME X

A post shared by Me+x (@mexband) on

عطر گیسوی تو را باد آورد…
مست شدم افتادم .