خرداد, ۱۳۹۶ | مِکس آباد

بایگانی برای خرداد, ۱۳۹۶


تکرار

نیستی هستی و این نشانه، نشانه یک رفیق است. دلم برای در دو دلو چشمانم برای خندیدنت تنگ
به تکرار تنهایی یک سرباز
تولدت مبارک رفیق!
نقطه همین

Xerarch

KNAx

بچه بودم.
خیلی.
نانوایی که می رفتم, بین زرنگی آدم ها گم می شدم!
قدم نمی رسید نقطه همین
هنوز هم آدم ها زرنگ هستند.
من هم امروز پسرم را فرستادم

X e n o

!welcome to our world

روز زیبا روزیه که رفیقت به دنیا بیاد…

تولد میرزایی!

I’m a fish in this city

FatallFish

AnglerX

KingFish

بچه بود گم شد…
گریه کرد اما دنیا را شناخت…
آخرش هم شاه شد
نقطه همین

پ.ن همیشه گم شدن بد نیست!

Fishland