می, 2017 | مِکس آباد

بایگانی برای می, 2017


تکرار

نیستی هستی و این نشانه، نشانه یک رفیق است. دلم برای در دو دلو چشمانم برای خندیدنت تنگ
به تکرار تنهایی یک سرباز
تولدت مبارک رفیق!
نقطه همین

Xerarch

KNAx

بچه بودم.
خیلی.
نانوایی که می رفتم, بین زرنگی آدم ها گم می شدم!
قدم نمی رسید نقطه همین
هنوز هم آدم ها زرنگ هستند.
من هم امروز پسرم را فرستادم

X e n o

روز زیبا روزیه که رفیقت به دنیا بیاد…

تولد میرزایی!

I’m a fish in this city

FatallFish

AnglerX

KingFish

بچه بود گم شد…
گریه کرد اما دنیا را شناخت…
آخرش هم شاه شد
نقطه همین

پ.ن همیشه گم شدن بد نیست!

Fishland