اردیبهشت, ۱۳۹۵ | مِکس آباد

بایگانی برای اردیبهشت, ۱۳۹۵


اتفاقی

هیچ چیز اتفاقی نیست و اگر اتفاقی باشد، اتفاقی نیست نقطه همین

 

 

پ.ن: کمی سنگین بود اما قابل تامل. اگه به تموم اتفاق هایی که برامون میفته بیشتر فکر کنیم به این نتیجه میرسیم. گاهی وقتا نتیجه اتفاقات چندین سال قبل رو میشه تو زمان حال دید. چیزایی که شاید در زمان خودش درکش سخت باشه.

web

پ.ن: دیدیش؟!

Speed Painting | Back light

۳۰ دقیقه

Speed Painting | Like u

۳۰ دقیقه

Way Back

تولدت مبارک!

Dimitri

“Dimitri”

Last Standing / 2016

_انتخاب و طراحی یک حیوان تا رسیدن به مرحله ساده سازی
_ساخت حجم / با متریالی که بیشترین شباهت رو داره
_تصویرسازی با استفاده از حجم / و فضاسازی