آبان, ۱۳۹۴ | مِکس آباد

بایگانی برای آبان, ۱۳۹۴


ب

همه چیز به فکر تو بستگی دارد…

اینکه درک را درک بخوانی و یا درک را درک…

نقطه همین!

 

پ.ن: اشتباه خوندی، دوباره بخون!

اولین عددی که یاد گرفت!

 

امروز تولدته مرد… ۲۹