۴ یا ۵ سالم بود. یک اختراع کردم. اینکه بعضی آدم‌ها دروغ می‌گویند…
بزرگتر که شدم فهمیدم که اختراع چیز بزرگتری است و آدم‌های کوچک دروغ می‌گویند!
نقطه همین

پ.ن: هر کی بیشتر دید جایزه "داشت"!