خرداد, ۱۳۹۴ | مِکس آباد

بایگانی برای خرداد, ۱۳۹۴


یک جای خالی، یک نقطه

یک جای خالی می‌گذارم. یک نقطه.
یک خط می‌کشم.
یک نقطه دیگر و یک جای خالی.
می بینی روزگار مارا تقسیم کرد!
تولدت مبارک مرد!
نقطه همین

مِکس باند

می نویسم مِکس باند. و دونقطه می گذارم. یکی به جای تو بالا و یکی به جای خودم پایین!
یادمان باشد که نقطه ایم همین
تولدت مبارک مرد!

پرواز

 

 

هر صبح از شرق به غرب می روم و هر غروب از غرب

به شرق باز می گردم.

اما

اینطور نمی شود. برای رسیدن به خورشید باید پرواز کرد! پرواز نقطه همین                                       i

پ.ن: من هم به این نتیجه رسیدم که زمین گرد است!

عیب

شب یا روز.
داشتم عیب هایم را می شمردم دانه دانه که حواسم پرت شد. بین هزار و هزارویک مانده بودم. هزارویک باکلاس تر بود! اما کردمش هزارو دو تا هم رند شود و هم فراموش کاریم را حساب کنم! و با خیال ناراحت خوابیدم نقطه همین!

 

 

پ.ن: یادم رفت!

سالگرد

باورمان نشده است…که تو رفته ای.اما ما هم می آییم و…

 

سالگرد رفتن رفیق طلاییمون هست، بخوانیم فاتحه و صلوات.

خداوند روحش را غریق رحمت سازد.