تیر, ۱۳۹۱ | مِکس آباد

بایگانی برای تیر, ۱۳۹۱


دیوار

بر دیواری تکیه داده ام که دیوار روبرویش پنجره دارد.

بر دیواری تکیه داده ام که ساعتش با قلب ایستاده، گذر زمان را به من بهتر می فهماند…

و بر دیواری تکیه داده ام که در طاقچه ی دلش چیزی جز خاک ننشسته،

خدایا این دیوار را از من مگیر، نقطه همین!

ژوژمانی دیجیتالی!

امیدوارم امتحانارو تا اینجا خوب داده باشین رفقا…
امروز اومدم که دعوتتون کنم به ژوژمان گرافیک۲…ولی…!
خودتون دیگه با O امتحانا به خوبی آشنایید!!
ژوژمانمون فقط یه بیننده داره!
اگه خیلی مشتاقید که کارارو ببینید میتونید CDهای کارا بچه ها رو از استاد باقی بدزدید!
موفق باشید…