اسکچ بووک | مِکس آباد

موضوعات: اسکچ بووک


Ready To Fly

Long Road Out Of Eden

یک درخت

یک ساعت و خورده ای!

پ.ن: بازگشت به دنیای پینتینگ پس از یکسال و خورده ای!

Speed Painting | Back light

۳۰ دقیقه

Speed Painting | Like u

۳۰ دقیقه

Way Back

Dimitri

“Dimitri”

Last Standing / 2016

_انتخاب و طراحی یک حیوان تا رسیدن به مرحله ساده سازی
_ساخت حجم / با متریالی که بیشترین شباهت رو داره
_تصویرسازی با استفاده از حجم / و فضاسازی

Speed Painting / No Way Up

بخشی از کار..
کامل شده ی این تصویرسازی رو می تونید در “صفحه نقاشی دیجیتال مکس باند” Digital Paint ببینید

Matte Painting

بخشی از کار..
کامل شده ی این تصویرسازی رو می تونید در “صفحه نقاشی دیجیتال مکس باند” Digital Paint ببینید.

Speed Painting / Study

زمان: ۳۰ دقیقه