ویدئو | مِکس آباد

موضوعات: ویدئو


NoPEAR

A post shared by Mex Band (@mexband) on

 

گوشی نداشت که بدهکار باشد. گلابی!

The Autumn

A post shared by Me+x (@mexband) on

 

می گویند پادشاه فصل‌ ها ست. اما پاییز را دوست دارم چرا که فصل تغییر است.
با مهر است مهری که زندگی می دهد.
پاییز را دوست دارم چون هوا رنگ دارد, زرد، نارنجی و سبز است.

و دوستش دارم چون جوانمردانه سرد است.

پاییز را دوست دارم

نقطه همین
.

PERFU ME X

A post shared by Me+x (@mexband) on

عطر گیسوی تو را باد آورد…
مست شدم افتادم .

 

Sunxflowers

 

A post shared by Me+x (@mexband) on

Flox

A post shared by Me+x (@mexband) on

…Up&up

X00 Years Old

 

 

برای تجزیه بعضی از زباله ها حداقل ۳۰۰ سال زمان نیاز هست.

A post shared by Me+x (@mexband) on

پ.ن هنگام خرید تا جایی که امکان داره از کیسه های پلاستیکی استفاده نکنیم.

poisonoux

A post shared by Me+x (@mexband) on


بعضی از آشغال ها طبیعت آدم ها رو خراب می کنند.

Beautiful Rubbish

A post shared by Me+x (@mexband) on


بعضی از آشغال ها زیبا هستند و…

BanXLand

:process

A post shared by Me+x (@mexband) on

The RaiN

A post shared by Me+x (@mexband) on