مکس آباد وبلاگ بچه های مِکس باند . همین

PRider

GoleGolaB

NoPEAR

A post shared by Mex Band (@mexband) on

 

گوشی نداشت که بدهکار باشد. گلابی!

ShaX

DolOrox


موضوع نوشت: گلابی ها به خاطر فرمشون یکی از  برونگراترین میوه ها هستند. سریع شاد میشن و سریعتر غمگین…

Gol-A-B-X

Every Night 20

 

Subject of the week: Pear

موضوع بیستم و این هفته: “’گلابی”

پ.ن ۱۶٫۶۰٫۱۰۰۰٫۱۵٫۳٫۲۰٫۱۰!
فی الواقع!

J Land

دیوارای زندان جالبن
اول ازشون بدت میاد،
بعد بهشون عادت می کنی…
اگه ی مدت ازش بگذره،
بهش وابسته می شی…
The Shawshank Redemption- 1994

X SiDE

“مرد زندانی میخندید…
ندانستم به زندانی بودن خودش میخندید یا به آزاد بودن ما…! راستی زندان کدام طرف میله هاست…؟”
منسوب به چه گوارا
_____________
موضوع نوشت:
“درزمان قدیم که یخچال نبود، خنکترین آب قنات در تهران ، قناتى بود که بعدها زندان قصر در آن ساخته و بنا شد. بعد از آن، هرکس به زندان می افتاد، می گفتند رفته آب خنک بخوره.
و این اصطلاح بعدها شامل همه زندانی هایی شد که به زندان می افتادند!”

MEET X2

تو حبس هم آدم بزرگ میشه.
اما بزرگی برای آدما فرق می کنه…
نقطه همین